Precedníctvo
prvého košického velocipédového pivospẏteckého spolku

Na tejto podstránke sa furt pracuje!

Laco,   preceda vo funkcii kronikára a radcu pre ideológiu a falšovanie


ĽUBO, preceda vo funkcii všeobecného precedu a podprecedu

... preceda vo funkcii všeobecného precedu a podprecedu je precedom a podprecedom pre všetko. Úlohou precedu vo funkcii všeobecného precedu a podprecedu je riadiť činnosť vo všetkých oblastiach spadajúcich do portfólia všetkých precedov. Najbližším a jediným podriadeným precedom je precedovi vo funkcii všeobecného precedu  preceda vo funkcii všeobecného podprecedu. Preceda vo funkcii všeobecného precedu a podprecedu má všeobecné rozhodovacie právomoci.

LACO, preceda vo funkcii kronikára a radcu pre ideológiu a falšovanie

...úlohou precedu vo funkcii kronikára a radcu pre ideológiu a falšovanie je s určitým časovým odstupom zaznamenávať všetky významné udalosti, ktoré majú alebo mali vplyv na činnosť  "Rákóczy Ember, az ember - prvého košického velocipédového pivospẏteckého spolku". Obsah zaznamenávaných udalostí vzhľadom na právomoci radcu pre ideológiu a falšovanie je silne individuálny a nepredvídateľný.


PIŠTA, preceda vo funkcii hlavného radcu pre prácu s mládežou nad 50 rokov

... úlohou precedu vo funkcii hlavného radcu pre prácu s mládežou nad 50 rokov je organizovať a riadiť prácu s mládežou nad 50 rokov. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch vykonáva aj prácu s mládežou ženského pohlavia pod 50 rokov.


KIO, preceda vo funkcii hlavného spolkového radcu pre spitectvo

... úlohou precedu vo funkcii hlavného spolkového radcu pre spitectvo je organizovať a kontrolovať všetky spitecké aktivity "Rákóczy Ember, az ember - prvého košického velocipédového pivospẏteckého spolku". Súčasne je odborným garantom spyteckého odboru pivospitectvo.


LINUS, preceda vo funkcii hlavného spolkového radcu pre spytectvo a riadny profesor pivospytectva

... úlohou precedu vo funkcii hlavného spolkového radcu pre spytectvo je organizovať a kontrolovať všetky spytecké aktivity "Rákóczy Ember, az ember - prvého košického velocipédového pivospẏteckého spolku". Súčasne je odborným garantom spyteckého odboru pivospytectvo. Zastáva funkciu liaison officer pre kontakt so Slovenskou akadémiou spytectva.


BORIS, preceda vo funkcii hlavného radcu pre vzdialené teritóriá

... úlohou precedu vo funkcii hlavného radcu pre vzdialené teritóriá je zabezpečovať pivospytecké a pivospitecké spolkové činnosti vo vzdialených teritóriách s geografickou hranicou pri Vrakuni


MAKOVICA, preceda vo funkcii hlavného radcu pre výstrahy pred blatom

... úlohou precedu vo funkcii hlavného radcu pre výstrahy pred blatom je sledovať mieru vlhkosti v pôdnom zvršku a vystrašovať ostatných precedov plánujúcich pojazd na velocipédoch

Poznámka  k spôsobu oslovovania v texte v ženskom rode: Vždy sa vychádza z tvaru "tá preceda", napr. "moja milá preceda", "preceda povedala", "bola s nami aj preceda" a pod.MIRO & MAREK, dvojpreceda vo funkcii rotujúceho správcu snemového domu

... úlohou precedu vo funkcii rotujúceho správcu hlavného snemového domu je udržiavať hlavný snemový dom v každej dobe pripravený hostiť snem "Rákóczy Ember, az ember - prvého košického velocipédového pivospẏteckého spolku" a pripravovať pivospytcom pivospitecké vzorky.

SNEMOVÝ DOM (klikni pre zobrazenie stránky)


...

... bude priebežne dopĺňané o ďalších precedov, bo u nás je každý preceda