Odkaz
špeciálna stránka, ktorá slúži na zverejnenie jediného odkazu Borisovi... keď Boris zaplatí dvakrát Rákóczi Ember 12°, napíšem ho ako "precedu pre vzdialené teritóriá"

Laco, preceda vo funkcii kronikára a radcu pre ideológiu a falšovanie