Vianočný puč (nie punč)!

27.12.2016

... išiel som si (Laco Plško) na prvý sviatok vianočný trochu zajazdiť na praskajúcom zmrznutom snehu.  Na 14:00 som však zvolal vianočný brífing do nášho hlavného snemového domu. To som ešte netušil, na čo sa ten brífing zmení. Zatiaľ sa nahlásil Mišo (Fulka) a Ľubo.

Ako už titulky vo videu niekde tesne po druhej minúte naznačujú, ani Ľubo netušil. ... a ako vidno v krátkom zábere počas titulkov, prišiel aj s manželkou. Neskôr sa ukázalo, že to bola osudová chyba. Porušil Stejskalovo (Bohumil) pravidlo: "Bez bab, doktore, řeklo se bez bab!"

To ešte nevyzeralo na problém. Ukázalo sa však, že náš hlavný snemový dom je zavretý. Medzitým prišiel aj Kio. Preceda a podpreceda Ľubo navrhli, že poďme vedľa do nóbl kaviarne Slávia. Však fasa, tam som ešte na bájku nebol. Len čo sme si sadli, prišiel aj Mišo (Fulka). Po nejakej dobe, sa Ľubo zodvihol, že oni s manželkou musia ešte niekde ísť. "Pch."

Neprebehlo ani 5 minút od Ľubovho odchodu a padol návrh na odvolanie Ľuba z funkcie precedu a podprecedu, ktorý bol vzápätí jednohlasne prijatý. Súčasne sme sa dohodli, že my traja, ktorí sme v Slávii "podstivo" (kompenzácia za preceda) ostali, vytvárame TRIUMVIRÁT. Celý tento akt sme nazvali VIANOČNÝ PUČ, na čo veľmi promptne reagoval aj personál v kaviarni. (viď ako ukazuje šípka na obrázku nižšie)

Triumvirát sa ujal svojej funkcie okamžite. Všimnite si fotografie pred založením triumvirátu a po jeho založení.

Posedenie pri pive v kaviarni Slávia. Zľava: Ľubo, Laco, Kio, Mišo


Triumvirát
Triumvirát

Po založení triumvirátu v kaviarni Slávia. Zľava: Laco, Kio, Mišo


Bolo mu to treba, Ľubovi? Čo nevie, že "bez bab"? Dopadol ako súdruh Ježov koncom tridsiatych rokov minulého storočia, tiež bývalý preceda. Preceda NKVD.

Na obrázku hore, zľava: Vorošilov, Molotov, Stalin, Ježov


Spísal:   Laco,  preceda vo funkcii kronikára a radcu pre ideológiu a falšovanie