Glacká cesta-Predný Hýľ-s.Medvedia hlava, 4. 6. 2017

25.07.2017